Uloga i značaj fluora i njegovih jedinjenja u higijeni zuba

Objavljeno: Jul 19, 2023

Uloga i značaj fluora i njegovih jedinjenja u higijeni zuba

Šta je fluor?

Fluor (F) je hemijski element koji se u periodnom sistemu elemenata nalazi pod rednim brojem 9. Po Mendeljejevljevoj klasifikaciji pripada VII grupi elemenata. Sa godinama su te klasifikacije menjane i po CAS klasifikaciji ta grupa je nosila naziv VII A, dok je  prema poslednjoj prihvaćenoj, IUPAC klasifikaciji, to sada 17-a grupa periodnog sistema elemenata. U toj grupi društvo mu prave još hlor (Cl), brom (Br), jod (J), i astat (At). U poslednjoj izmeni periodnog sistema u ovu grupu je uvršten i tenesin (Ts), sintetički hemijski element.

Elementi ove grupe se još nazivaju i halogeni elementi a cela grupa, po fluoru koji se nalazi na njenom početku, još nosi naziv i Fluorova grupa.  U prirodi se fluor ne može naći u čistom, elementarnom obliku već isključivo u obliku svojih jedinjenja, fluorida, fluorita i drugih. Elementarni oblik fluora na sobnim uslovima je gas žuto zelene boje, oštrog mirisa i veoma otrovan. Dobija se razlaganjem njegovih jedinjenja, najčešće kalcijum fluorita (CaF2 ) ili karnalita (Na3AlF6 ). Fluor je visokoreaktivan, najreaktivniji od elemenata grupe i lako stvara jedinjenja sa metalima, nemetalima i organskim jedinjenjima. Sa vodom reaguje i stvara fluorovodoničnu kiselinu (HF).

Jedinjenja fluora se nalaze u tragovima u  morskoj vodi, kostima, zubima, krvi i mleku. Fluorova jedinjenja se koriste u proizvodnji zubnih pasti, za punjenje rashladnih uređaja (freon gas), u proizvodnji stakla i drugo.

 

Primena fluora i njegovih jedinjenja u održavanju higijene zuba

 Fluor u obliku njegovih jedinjenja fluorida i fluorita  se  prema načinu  može primeniti sistemski i lokalno. Prema  koncentraciji razlikujemo primenu  nisko, srednje i visokokoncentrovanih preparata.

 

Fluorisanje vode za piće

Fluorisanje vode za piće je preventivna mera  kojom je   obuhvaćena cela populacija u urbanim sredinama. Ujedno je i najjednostavnija i najučinkovitija mera kojom  se sprovodi prevencija karijesa.  Prema sprovedenim epidemiološkim istraživanjima ovom merom se postiže redukcija karijesa na mlečnim zubima  od 40% do 50% dok je na stalnim zubima taj procenat nešto viši i kreće se  oko 60%.  Ukoliko  dete od rođenja koristi fluorisanu vodu za piće, do njegove  navršene 5 godine procenat redukcije karijesa može dostići i 80%. Pozitivan efekat koji se postiže je vezan isključivo za optimalne koncentracije fluora koje se unose u organizam. Međutim, dugotrajno unošenje  povišenih koncentracija, naročito u periodu formiranja zbne gleđi (amelogeneze) može dovesti do  pojave fluoroze zuba. Fluoroza se manifestuje  većim  stepenom poroznosti gleđi a vizuelno beličastim mrljama i tačkama na gleđi.

 

Paste za zube sa fluoridima

Paste za zube su jedno od sredstava za održavanje higijene usne duplje. Upotrebom paste prilikom pranja zuba poboljšava se mehaničko uklanjanje plaka, umanjuje ili otklanja neprijatan zadah i deluje antiseptički. Dodavanjem fluorida u paste za zube postignut je i preventivni, antikariogeni efekat.  U pastama za zube fluor se najčešće nalazi u obliku amin fluorida, kalaj fluorida, natrijum fluorida i drugih fluorovih jedinjenja. Da bi  razumeli mehanizam zaštite koja se postiže fluoridima moramo prethodno da nešto kažemo i o građi gleđi.  Gleđ je najčvršće tkivo ljudskog organizma. Sa svih strana obuhvata vidljivi deo zuba – zubnu krunicu.  Kažemo da je građa gleđi prizmatična.

Naime, gleđ  je izgrađena iz gleđnih prizmi a ove opet od kristala jedinjenja koje se naziva kalcijum hidroksiapatit. Kada fluor dospe u usnu duplju, kao visokoreaktivan,  istisnuće kalcijum iz  kristala hidroksiapatita i formirati jedinjenje koje se naziva fluoroapatit. Fluoroapatit je značajno čvršći kristal od kalcijum hidroksiapatita. Na taj način i gleđ postaje čvršća i otpornija na spoljašnje uticaje a naši zubi otporniji na nastanak karijesa. Optimalne koncentracije fluorida u pastama za zube zavise od uzrasta. Za odrasle, preporučena optimalna koncentracija ne treba da prelazi 1.500 ppm (parts per milion). Kod dece uzrasta od 6 meseci do 2 godine starosti ta koncentracija  iznosi 500 ppm. Za decu  od 2  do 6 godina  starosti  optimalna koncentracija je 1000 do 1100 ppm dok ona starija od 6 godina mogu da koriste paste za odrasle sa koncentracijama do 1450 ppm fluorida.  Preporučena količina paste koja se nanosi na četkicu takođe varira zavisno od uzrasta. Za decu  od 2 do 6 godine starosti ta količina ne teba da prelazi veličinu zrna graška dok  nakon šeste godine, količina zubne paste nanete na četkicu treba da bude dužine oko 1 do 2 cm.

 

Rastvori za ispiranje usta

Rastvori za ispiranje usta sa fluoridima imaju široku primenu pre svega zbog  njene jednostavnosti i efikasnosti. Primena rastvora smanjuje  pojavu karijesa za 30% do 50%.   Aktivna komponenta rastvora su jedinjenja  fluora kao što su natrijum fluorid, kalaj fluorid, aminili amonijum fluorid.  Najčešće su u primeni rastvori sa natrijum fluoridom. Za svakodnevnu upotrebu, za ispiranje usta jednom dnevno, preporučuju se rastvori oncentracije 200 do 300 ppm. Rastvori većih koncentracija, 1000 i 2000 ppm koriste se jednom nedeljno odnosno jednom u 2 nedelje. Upotreba rastvora kod dece se ne preporučuje zbog opasnosti od gutanja.    

 

Ostali načini upotrebe fluora

Osim gorenavedenih načina  primene fluorida u očuvanju zdravlja zuba  česta je i upotreba tableta sa fluoridima. Ovaj način primene spada u sistemsku primenu fluorida. Tablete sa fluorom  ne treba  primenjivati kod dece uzrasta do 2 godine starosti. Kod dece od 2 do 6 godina primenjuje se doza od 0,25 mg dnevno  dok   kod onih uzrasta od 7 do 18 godina doza je 0,50 mg dnevno. U sredinama gde se  voda za piće ne fluoriše ili količina fluorida ne prelazi 0,6 ppm odnosno 0,3 mg/l ne preporučuje se davanje tableta fluorida. Visokokoncentrovani rastvori i lakovi sa fluoridima primenjuju se preventivno isključivo od strane stomatologa.

 

 

 

Podeli sa prijateljima